Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo nghiệp vụ phân phối bán lẻ (khóa 3)
22-09-2017

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực LKIC (LOTTE-KOICA-IUH Center) tuyển sinh Khóa đào tạo nghiệp vụ phân phối bán lẻ (khóa 3).
- Giảm 50% học phí cho sinh viên IUH và học viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Được tuyển dụng vào làm việc tại tập đoàn Lotte (nếu kết quả học tập tốt).

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến