Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC đợt cuối và danh sách sinh viên học Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2.
14-09-2017

Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC  đợt cuối vào ngày 23/9/2017 (Thứ 7) và Kết quả thi Anh văn xếp lớp theo hình thức TOIEC (Danh sách sinh viên học lớp Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2). Thông tin chi tiết, vui lòng download theo nội dung:

DS SV thi TOIEC môn nghe,

DS thi TOIEC môn đọc,

DS đăng ký học phần Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến