Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo V/v đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ đại học chất lượng cao
07-09-2017

Thông báo V/v đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ đại học chất lượng cao. Thông tin chi tiết, download tại đây.

 

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến