Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Danh sách các lớp
chudenamhoc_new
Kỹ năng thuyết trình và MC (Presentation and Speaking Skills)
Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến