TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Kỹ năng mềm
chudenamhoc_new
Kỹ năng thuyết trình và MC (Presentation and Speaking Skills)
Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến